Vår målsättning är att:

  • Minska vår miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Materialhantering, transporter, verkstadstillverkning, byggarbetsplatser, administration och tjänsteresor ses över regelbundet.
  • Inte bara uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på oss utan helst göra bättre ifrån oss än så.
  • Alltid arbeta förebyggande och hela tiden förbättra oss.
  • Prioritera varor och tjänster som innebär mindre belastning på miljön.
  • Arbeta för att leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor enligt våra krav.
  • Visa öppenhet samt vara noga med att informera om vårt miljöarbete.
  • Vara lyhörda för vad som sker inom miljöområdet runtom i världen.

VÅRA MILJÖCERTIFIKAT - OUR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION

ISO 14001: 2015 - en »

ISO 14001: 2015 - sv »

© 2014 VSAB Huvudkontor och fabrik Lidköping
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Jungmansgatan 16
531 40 Lidköping Sweden

VSAB Fabrik Emtunga, Vara
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Vårgatan , Emtunga
534 91 Vara Sweden