Kvalitet

VI PROJEKTERAR, TILLVERKAR OCH LEVERERAR MED:

  • Kort ledtid
  • Pålitlig kvalitet
  • Komplett kostnad

Vårt kvalitetsledningssystem säkerställer att projektspecifika krav från till exempel kunder och myndigheter uppfylls – oavsett om arbetet utförs av vår personal eller av underleverantörer. Vi eftersträvar att ha ett öppet och positivt samarbete med våra kunder gällande kvalitetsresultatet. Samtliga uppdrag dokumenteras.


 VÅRA KVALITETSCERTIFIKAT - OUR QUALITY CERTIFICATES

Decision-on-CE-Certification- Lidköping»

Decision-on-CE-Certification-Emtunga»

EN1090-1-2009+A1-2011-Lidköping-en»

EN1090-1-2009+A1-2011-Emtunga-en»

EN1090-1-2009+A1-2011-Lidköping-sv»

EN1090-1-2009+A1-2011-Emtunga-sv»

ISO3834-2-2005-en»

ISO3834-2-2005-sv»

ISO9001-2015-en»

ISO9001-2015-sv»

Intyg av överensstämmelse på tillverkningskontroll i fabrik.
0416-CPR-7675-02»

Certificate of conformity of the factory production control.
0416-CPR-7675-02»

Decision»

Intyg av överensstämmelse på tillverkningskontroll i fabrik.
0416-CPR-7134-02»

Certificate of conformity of the factory production control.
0416-CPR-7134-02»

Decision»

© 2014 VSAB Huvudkontor och fabrik Lidköping
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Jungmansgatan 16
531 40 Lidköping Sweden

VSAB Fabrik Emtunga, Vara
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Vårgatan , Emtunga
534 91 Vara Sweden