IQB Stomsystem finns nu i SundaHus Miljödata

SundaHus

IQB Stomsystem är sedan tidigare rekommenderat av byggvarubedömningen men nu finns stomsystemet även i SundaHus Miljödata.

SundaHus Miljödata är till för att hjälpa fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval. Produkten bedöms utifrån flera olika egenskaper och klassificeras enligt en av fem olika klasser, där A är den bästa.

IQB Stomsystem har klassen A. 

A är produkter som

  1. ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)
  2. inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
  3. inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
  4. ger minimalt bidrag till smogbildning
  5. inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
  6. ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
  7. har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
  8. inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
  9. inte har för låg transparens kring innehållet i produkten

© 2014 VSAB Huvudkontor och fabrik Lidköping
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Jungmansgatan 16
531 40 Lidköping Sweden

VSAB Fabrik Emtunga, Vara
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Vårgatan , Emtunga
534 91 Vara Sweden